KULTURA

je segment kreativne industrije trenutne ZC pozicije i njegovih institucionalnih uspeha kao što je nastanak i postojanje Ustanove kulture Parobrod sa svim njegovim derivatima ili i festivala uličnog bioskopa Filmstreet. Ali i prethodni i život od saradnje sa izdavačkom kućom Stubovi kulture do produkcije Mikser-Žitomlin festivala 2010, sva lična uspostavljena poznanstva i ostvarene ideje.