POLICE

je izraz produkcionog kontinuiteta MSP/ZC, saradnje sa Live Nation, etabliranje Ušća kao budućeg glavnog gradskog koncertnog prostora, najznačajniji event u 2008. godini njegovih paralelnih dešavanja: Eurosong, Novi Bečej, Jelen Live, Jaz fest, Supernatural, Fashion selection, logistika 3 nivoa izbora.