POLITIKA I KORPORATIVNI DOGAĐAJI

ZC je u periodu 2004-2012 bio profesionalni glavni šef logistike LDP stranke i svih nivoa njenih izbornih kampanja kao i uspostavljanja lokalne infrastrukture. Paralelno po osnovnoj vokaciji kao event executive realizovao je brojne korporativne i btl događaje od Hayata, Ušća i Expo centra, zaključno sa Uefa promocijom trofeja Lige Šampiona. U najčešćoj realizaciji sa agencijama DNA-Gistro i NewMoment, ali i drugima.