ARHITEKTURA

Arhitektura kao afinitet je preferencija Parobroda i ZC. Od supervizije i finalnih rešenja enterijera renoviranog prostora kulturnog centra kao i novootvorenog jazz kluba DasBoot do neposredne saradnje sa asistentom Irenom Gajić na stvaranju web platforme mladih arhitekata weightless.rs