HRVATSKA

Parobrod i ZC na reminiscenciji pop kulture 80tih kada smo ziveli u SFRJ, reafirmiše i reintegriše jedinstveni evropski kulturni prostor na prostoru Zapadnog Balkana. U navedenom smislu prvi je inagurisao kontinuitet i kvalitet promocije savremene hrvatske pop kulture u Beogradu od Zrinke Cvitešić preko Kawasaki 3P do romana o Vukovaru ili Pepermint rezidencijalnih DJ gostovanja. Štaviše reciprocitetno na Weekendmedia festivalu promovisao je i referentni deo istog takvog Beograda.