LJUDI

Parobrod je jedna od 5 najznačajnijih referentnih tačaka savremene pop kulture u Beogradu. Community, i ne samo kulturni centar koji je u svom drugom životu nakon rekonstrukcije, za 4 godine svakodnevnog rada pokriva vizuelni program, film, pozorište, muziku, workshops, književnost, sa preko 500 programa i događaja i preko 50.000 posetilaca, beogradski die beste. Parobrod kroz izvršnu produkciju tandema ZC i M.Rajković, koji je prerastao od institucionalnog ledolomca u remorker alternativnih formata prestoničke scene, držeći se kontinuiteta i kvaliteta, učinivši ih mainstream programskom agendom gradskih događaja.