DIZAJN

Vizuelni identitet Parobroda nastao je kao zbir brifa_znam_šta_želim, ZC art produkcije svih programskih proizvoda i kapaciteta realizacije kreativaca agencije Gistro-DNA. Uz navedeni programski avers, taj revers pakovanja takođe je izdigao prepoznatljivost najboljeg gradskog kulturnog centra. I opet štaviše jedini u Beogradu izdaje lokalpatriotski i fanzin Palubu koji se može pronaći od Supermarketa do Pastisa. Od Smokvice do Pržionice. Kako na Dorćolu, tako i Palasu, ali i starogradskoj Savamali.